Πωλήσεις Service Αναλώσιμα φωτοτυπικών, fax, πολυμηχανημάτων

Yπηρεσίες φωτοτυπικού κέντρου

 

 

  • Φωτοαντίγραφα, ασπρόμαυρα έγχρωμα και σχεδίου.

  • Εκτυπώσεις από usb stick, κινητά, διαδίκτυο.

  • Aποστολή / Λήψη  Fax.

  • Αποστολή / Λήψη e mail.

  • Βιβλιοδεσίες.

  • Πλαστικοποιήσεις.

  • Σφραγίδες